Uslovi kupovine

Cene proizvoda objavljenih na sajtu izražene su u dinarskoj protivvrednosti sa  uračunatim PDV-om.
Zadržavamo pravo promene objavljenih cena, u skladu sa politikom kompanije, bez prethodne najave korisnicima. Promene cena će se primenjivati na sve narudžbine nakon stupanja na snagu novih cena.
Korisnik je dužan da plati cenu koja se nudi u momentu izvršenja naloga.
Svi popusti, promocije i specijalni promotivni paketi proizvoda biće posebno označeni kao posebne ponude. Količina proizvoda je ograničena. Somna Shop zadržava pravo da odbije kupovinu proizvoda čije količine su iscrpljene  ili da odloži isporuke proizvoda čije količine su iscrpljene nakon prethodnog odobrenja od strane korisnika.
Korisnik može izabrati jedan ili više proizvoda, kao i paket proizvoda objavljenih na web sajtu.
Korisnik može otkazati, dopuniti ili ispraviti narudžbinu u bilo koje vrieme pre nego što izvrši plaćanje.
U slučaju tehničkih problema na sajtu, Somna Shop ima pravo da odbije naređenje ili da prekine proces kupovine, i nije u obavezi da vrši bilo kakvu naknadu osim vraćanja sredstava uplaćenih od strane korisnika.